Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile POR pentru înființarea „Grădiniței Bunicilor” în municipiul Târgoviște

Vineri, 27 aprilie, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Grădinița Bunicilor”, care va fi implementat cu fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.

Asociația „Suflet pentru Oameni”, în calitate de beneficiar, a depus prin aplicația electronică MySMIS cererea de finanțare a cărei valoare totală este de 4.499.876,42 lei, din care 4.204.885,41 lei reprezintă valoarea nerambursabilă (fonduri FEDR și din bugetul de stat).

Acest contract are ca obiectiv creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, prin înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, precum și a unui centru de preparare și distribuire a hranei pentru vârstnicii aflați în risc de sărăcie, în municipiul Târgoviște.

Proiectul, ce propune înființarea unei infrastructuri de servicii sociale fără cazare, are o durată de implementare de 45 de luni. Investiția va fi realizată în municipiul Târgoviște, strada Boerescu Zaharia, nr. 4, pe un teren în suprafață de 778 mp, aflat în proprietatea Asociației „Suflet pentru Oameni”. În prezent, aici sunt amplasate două clădiri, ce vor fi demolate parțial și consolidate în vederea modernizării, extinderii, precum și dotării lor corespunzătoare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților Centrului de zi pentru persoane vârstnice, Cantinei sociale și Unității de îngrijire la domiciliu.

Asociația „Suflet pentru Oameni” activează ca furnizor de servicii medicale și sociale la domiciliul beneficiarilor, în județul Dâmbovița, încă din anul 2006. În luna iulie 2012, asociația a inaugurat în satul Racovița, comuna Bucșani, primul centru rezidențial de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, care sunt dependente, cu afecțiuni cronice, cu probleme de sănătate mintală sau cu afecțiuni somatice cronice, aflate în faze evolutive avansate care necesită supraveghere permanentă și îngrijiri paleative. Acest centru a fost construit tot cu ajutorul fondurilor europene, pe care Asociația „Suflet pentru Oameni” le-a accesat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus în total 871 de aplicații în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, prin care potențialii beneficiari au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste 4,7 miliarde de lei. Dintre toate cererile depuse prin sistemul electronic MySMIS, până la această dată s-au semnat contractele de finanțare pentru 254 de proiecte, ce au o valoare totală de aproximativ 1,1 miliarde de lei, din care peste 993 de milioane de lei reprezintă totalul fondurilor nerambursabile solicitate de la Uniunea Europeană și din bugetul de stat.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.