Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile POR pentru dezvoltarea IMM-urilor, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic

Astăzi, 25 ianuarie, s-a deschis sesiunea de depunere a aplicațiilor în cadrul Axei prioritare 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT. Cei interesați pot depune, prin sistemul electronic MySMIS, proiecte ce vizează investițiile pentru IMM-uri, în scopul transferului rezultatelor cercetării – inovării în producție.

Alocarea totală a regiunii Sud Muntenia pentru această linie de finanțare este de 8,67 milioane de euro, iar apelul este de tip competitiv, având ca termen limită de depunere a aplicațiilor data de 25 iunie 2018. Depunerea proiectelor poate fi suspendată, în funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, însă nu mai devreme de data de 25 martie, ora 10:00. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect poate fi de 25 mii de euro, iar valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 200 de mii de euro.

Cu sprijin financiar POR se pot realiza proiecte ce au ca obiectiv creșterea inovării în firme, prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă. Pentru a fi eligibile, IMM-urile interesate vor identifica potențialii parteneri (entități de transfer tehnologic, acreditate/autorizate în conformitate cu OG nr. 57/2002 și HG nr. 406/2003).

Aplicanții eligibili pentru acest apel sunt: IMM-urile, în parteneriat cu unul sau mai multe entități de inovare și transfer tehnologic (ITT).

În cadrul acestui apel pot fi finanțate următoarele tipuri de activități: investiții în active corporale și necorporale, realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale IMM-urilor, dezvoltarea experimentală, activități de inovare, investiții în activități de realizare a produsului sau procesului.

Ghidul specific aferent Priorității de investiții 1.1, Operațiunea C poate fi consultat pe website-ul Agenției dedicat exclusiv implementării POR - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1 – link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196.