Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile pentru infrastructura dedicată persoanelor cu dizabilități din județul Argeș

Joi, 13 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Adrian Macovei, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, au semnat contractele de finanțare pentru proiectele „Complex de 3 locuințe protejate și centru de zi, comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș” și „Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, județul Argeș”, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 8 - „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” , Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități.

Pe de o parte, în cadrul proiectului realizat în parteneriat cu comuna Băbana, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC), având calitatea de lider de proiect, are în vedere dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități, prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial. În acest sens, în comuna Băbana vor fi construite 3 locuințe protejate pentru 24 de persoane adulte cu dizabilități, dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, și va fi înființat un centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități. Pe de altă parte, prin proiectul realizat în parteneriat cu comuna Tigveni, liderul de proiect, DGASPC Argeș, își propune să dezvolte un număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 33 de persoane adulte dezinstituționalizate și a unui centru de zi. Având o perioadă de implementare de 51 de luni – proiectul „Complex de 3 locuințe protejate și centru de zi, comuna Băbana, satul Lupueni, județul Argeș”, respectiv de 56 de luni – proiectul „Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, județul Argeș”, cele două cereri de finanțare au o valoare totală de peste 10 milioane de lei, din care aproximativ 6 milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), aproximativ 1 milion de lei este contribuția de la bugetul de stat, iar aproape 154 de mii de lei reprezintă contribuția eligibilă a beneficiarului

În regiunea Sud Muntenia, la nivelul Axei prioritare 8, Obiectiv specific 8.3 au fost depuse șase cereri de finanțare, în valoare totală de 30,8 milioane de lei. Valoarea solicitată de proiectele depuse este de peste 18 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteți obține contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.