Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile de peste 24 de milioane de lei pentru reabilitarea termică a Palatului Administrativ al județului Argeș

În data de 3 iulie s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul privind creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Argeș, supranumit „Casa Albă”, situat în Piața Vasile Milea din centrul municipiului Pitești.

Prin acest contract, Unitatea Administrativ-Teritorială Argeș, în calitate de beneficiar, a primit fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional (Regio) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”. Cererea de finanțare a fost depusă în vara anului trecut, valoarea totală a acesteia fiind de 33,85 milioane de lei, din care 20.937.845 de lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 3.202.257,79 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Prin această investiție se urmărește reabilitarea termică a Palatului administrativ, în scopul asigurării condițiilor optime de desfășurare a activităților de către instituțiile publice găzduite aici, creșterea gradului de confort termic, precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumurilor de energie. În prezent, clădirea se prezintă într-o stare avansată de uzură fizică din punct de vedere termo-energetic, fiind înregistrate pierderi de căldură importante atât la nivelul anvelopei, cât și la nivelul instalațiilor aferente.

Proiectul, ce are o perioadă de implementare de 50 de luni, vizează reducerea pierderilor de energie cu peste 40% pentru încălzirea, alimentarea cu apă caldă de consum, iluminat, ventilare, în vederea scăderii costurilor de întreținere. Astfel, vor fi realizate lucrări de intervenție, primele de o asemenea anvergură după zeci de ani, pentru îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, precum și utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul apelului lansat pentru sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice (Prioritatea de investiții 3.1 B), s-au depus 62 de aplicații, ce au o valoare totală de aproximativ 395 de milioane de lei, din care valoarea totală solicitată fiind de peste 333 de milioane de lei. Unitatea Administrativ-Teritorială Argeș este primul beneficiar din regiunea noastră care a obținut fonduri nerambursabile pentru reabilitarea termică a clădirilor publice, având astfel două contracte de finanțare semnate până la această dată în cadrul apelului de proiecte lansat în cadrul Priorității de investiții 3.1 B.

În cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, la nivelul județului Argeș s-a depus un număr de 217 aplicații, din care până în prezent s-au semnat 112 contracte de finanțare. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 358 milioane de lei, din care beneficiarii solicită în total fonduri nerambursabile de peste 300 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.