Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru îmbunătățirea serviciilor medicale furnizate în regim ambulatoriu, din județul Argeș

În data de 29 noiembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Constantin Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, au semnat două contracte de finanțare prin care se are în vedere asigurarea accesului populației la servicii medicale de calitate și diversificate, ce vor fi furnizate în regim ambulatoriu.

Pentru cele două aplicații, administrația județeană beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

Proiectului „Extinderea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești” are o perioadă de implementare de 60 de luni, începând cu 1 iunie 2018 și  se ridică la valoare totală de 13.443.259,46 lei. Din aceștia, peste 7,4 milioane de lei sunt alocați de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape trei milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 214 mii de lei.

Cu o perioadă de implementare de 58 de luni, până la data de 31 martie 2023, aplicația „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești” valorifică o finanțare de 12.936.319,10 lei, din care peste 7,4 milioane de lei provin din FEDR, aproximativ trei milioane de lei constituie alocarea din bugetul național, cofinanțarea beneficiarului fiind de peste 212 mii de lei.

Prin realizarea investițiilor stabilite în cadrul celor două proiecte, personalul medical va beneficia de un spațiu optimizat și modern, tehnologia performantă asigurând o creșterea capacității de lucru și a competențelor profesionale. Totodată, comunitatea locală va avea acces la servicii medicale de calitate și la o gamă diversă de tratamente furnizate în cadrul instituției.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Argeș, solicitanții de fonduri Regio au depus 249 de aplicații, având o valoare solicitată de peste un miliard de lei. Dintre acestea, cele 13 cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 8 au o valoare la solicitare de peste 70 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.