Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Extinderea și dotarea Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești, finanțate prin Regio

Joi, 20 ianuarie 2022, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la invitația primarului municipiului Fetești, Laurențiu Georgică Șonchereche, a participat la inaugurarea Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal „Anghel Saligny” din Fetești, județul Ialomița. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal «Anghel Saligny» - Fetești”, care a obținut finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A - Ambulatorii.

Investiția realizată cu sprijin financiar Regio contribuie la asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate pentru locuitorii municipiului Fetești și ai localităților limitrofe. Cu ajutorul fondurilor europene s-a extins spațiul destinat ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” cu 1.578,30 mp. suprafață construită, realizându-se dotarea cu mobilier și echipamente, în completarea celor existente, a șase cabinete ce funcționau în condiții improprii și cărora le-au fost alocate spații optime în noul Ambulatoriu. Totodată, s-au diversificat serviciile furnizate de ambulatoriu prin adăugarea următoarelor specialități medicale: endocrinologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, dermatologie, chirurgie generală și ortopedie. Sumele nerambursabile din Regio au permis de asemenea  dotarea laboratorului de radiologie și imagistică medicală ce deservește atât asistența medicală spitalicească, cât și ambulatoriul, cu echipamente, inclusiv cu un computer tomograf (CT).

Proiectul a avut o durată de realizare de  52 de luni, în perioada 15 decembrie 2017 – 31 martie 2022, cu un buget cu valoarea totală de 10.692.543,64 lei, din care aproape 7,5 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, peste 2,99 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 213.850,87 lei reprezintă contribuția Primăriei Municipiului Fetești.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 8.1.A, unde au putut fi depuse proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii ambulatoriilor medicale de specialitate, s-au transmis 29 de aplicații în valoare totală de 287,75 milioane de lei, ce au solicitat 263,66 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 26 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 261,38 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 237,27 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.123 de cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,38 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,38 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,8 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 136 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de peste 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,24 miliarde de lei. Pentru 61 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 690,58 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare 620,35 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.