Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Eliminarea Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății ca document obligatoriu la depunerea cererilor de finanțare în cadrul O.S 8.2 B - Unități de primiri urgențe

În data de 29 ianuarie s-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 8.1, O.S. 8.2 B - Unități de primiri urgențe, prin eliminarea Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis.

Modificările secţiunilor corespunzătoare din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cuprinse în Sinteza de modificări disponibilă pe pagina Agenției - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8 – link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, precum și pe website-ul programului, www.inforegio.ro, în cadrul secțiunii Apeluri proiecte.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.