Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Documente justificative pentru etapa de verificare a eligibilităţii pentru solicitanţii de tipul unităţi de cult

AM POR a luat la cunoştinţă  de situaţiile concrete cu care solicitanţii de tipul unităţilor de cult se confrunta pentru a putea face dovada dreptului de proprietate asupra obiectivelor de patrimoniu pentru care intentioneaza sa obtina finanţări nerambursabile in cadrul POR pentru restaurarea, protecţia, conservarea patrimoniului cultural si modernizarea infrastructurilor conexe.
Din dorinţa de a încuraja potentialii solicitanti de tipul unitatilor de cult de a elabora proiecte a caror obiectiv se refera la punerea in valoare a patrimoniului cultural, AM POR apreciaza ca solicitantii a caror cereri de finantare sunt însoţite de documente cadastrale si inregistrarea terenurilor in registre (extras de carte funciara/intabulare), in copie, pot fi considerati eligibili, cu conditia prezentarii in etapa de vizita la fata locului a unor documente ce pot proba dreptul de proprietate.

 

In situatia in care unitatea de cult nu detine acte de proprietate, aceasta poate revendica dreptul de proprietate in instanta si daca se constata ca unitatea de cult a exercitat o posesie continua, netulburata, publica si sub nume de proprietar, instanta poate constata dreptul de proprietate prin hotarare judecatoreasca.

 

Mai multe detalii despre clarificarile AM POR cu privire la acest subiect gasiti pe site-ul nostru, sectiunea Programul Operational Regional- Ghidul solicitantului - Axa 5.