Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Corrigendum pentru ghidurile specifice aferente infrastructurii rutiere!

În data de 14 iunie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat modificarea ghidurilor solicitantului pentru Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1: „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, aferente următoarelor apeluri de proiecte: POR2016/6/6.1/2, POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE și POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE.

Ordinul de ministru și Anexa aferentă, prin care au fost modificate ghidurile solicitantului poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 6, accesând link-ul: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1325/Ordin-1951-din-14-iunie-2019.pdf sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.