Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Corrigendum pentru Ghidul specific P.I. 10.1, aferent apelului dedicat învăţământului obligatoriu

S-a emis Ordinul nr. 4546/18.04.2018, pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Principalele modificări ale Ghidului sunt:

  • la Cap. 4 - Criterii de eligibilitate şi selecţie, secţiunea 4.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților, 4.2.2 Criteriile de evaluare tehnică și financiară - bugetul proiectului este corelat cu Metoda de calcul pentru proiectele generatoare de venit, dacă este cazul, perioada de referinţă a acestui indicator fiind anul fiscal 2016;
  • la Cap. 6 – Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, 6.2 - Evaluarea tehnică și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului - pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care, în urma evaluării tehnice și financiare, au obținut un punctaj de minim 50 de puncte;
  • termenul de depunere a cererilor de finanţare se prelungeşte până la 9 iulie 2018, ora 12:00.

Forma consolidată a Ghidului specific, împreună cu Ordinul MDRAP nr. 4546 și Sinteza modificărilor sunt publicate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 10, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.