Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Marți, 24 iulie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, aferente Axei prioritare 9 „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, referitoare la specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise prin mail, la adresa: regio@mdrap.ro, până în data de 8 august 2018. Observațiile vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro.

Varianta draft a ghidului este publicată pe site-ul regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 9, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru POR 2014 – 2020, www.inforegio.ro.