Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului pentru proiectele de mobilitate urbană realizate în parteneriat – Obiectivul specific 3.2

Vineri, 20 iulie, s-a lansat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 3 august (10 zile lucrătoare).

Acest apel se adresează în principal solicitanţilor de finanţare reprezentaţi de parteneriatele dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi unitățile administrativ-teritoriale oraşe şi municipii, cu excepţia municipiilor reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Ghidul se află publicat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, https://regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.