Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional se reuneşte la Sibiu

Reprezentanţii regiunii de dezvoltare Sud Muntenia participă în perioada 7 – 8 noiembrie, la Sibiu, la întrunirea Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR) 2007 – 2013.

În cadrul şedinţei vor avea loc discuţii despre analiza generală privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional - gradul de absorbţie, previziuni financiare -, măsuri întreprinse pentru accelerarea implementării POR, precum şi despre elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014 – 2020. Totodată, cu această ocazie, se va prezenta stadiul implementării POR la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare din ţară.

CM POR este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. Rolul CM POR este de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării Programului Operaţional Regional, iar funcţionarea sa este în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006, privind regulile generale de aplicare a Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune.