Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

CM POR a aprobat transferarea unei sume disponibile în cadrul alocării aferente regiunii de dezvoltare Sud Muntenia

Joi, 14 iulie 2022, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat decizia Comitetului de Monitorizare (CM) al POR 2014-2020 nr. 148/14.07.2022 privind aprobarea realocării unei sume disponibile în cadrul alocării aferente regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

Astfel, suma de 996.752 euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională a fost realocată de la Prioritatea de Investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Operațiunea 2.1.B - „Incubatoare/acceleratoare de afaceri”, către Prioritatea de Investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea 3.1.B - „Clădiri publice”.

Această realocare va fi operaționalizată în următoarea modificare a Programului Operațional Regional 2014-2020, prin revizuirea corespunzătoare a elementelor din cadrul programului, și va conduce la contractarea proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor publice din Sud - Muntenia, proiecte aflate în lista de rezervă din cadrul Operațiunii 3.1.B – „Clădiri publice”.

Decizia CM POR nr. 148/14.07.2022 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea ADR Sud Muntenia > CM POR, titlul „Decizii CM POR” > „Procedură scrisă, 14 iulie 2022”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1783/Decizia-nr-148-14-07-2022-Realocare-catre-3-1-B-Sud-Muntenia.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. De asemenea, în exercițiul financiar 2021-2027, ADR Sud Muntenia a fost desemnată Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167 sau e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.