Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Clarificări privind cererile de finanţare depuse în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional  Regional  a emis urmatoarea Clarificare privind cererile de finanţare depuse în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă":

"Urmare a solicitărilor primite din partea potenţialilor beneficiari, cu privire la unele aspecte aferente domeniului major de intervenţie 3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional face următoarele precizări:

- în situaţia în care un solicitant (administraţie publică locală) doreşte să solicite finanţare pentru mai multe unităţi şcolare, acesta poate depune fie câte o cerere individuală pentru fiecare unitate şcolară, fie o cerere pentru toate unităţile şcolare.

- în cazul în care se depune o cerere de finanţare pentru mai multe unităţi şcolare, acestea vor fi toate de acelaşi tip."

 

Documentul este publicat si pe site-ul nostru, la sectiunea Programul Operational Regional - Ghidul solicitantului, Axa 3.