Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Clarificări ANRMAP privind aplicarea procedurilor de achiziţie publica cu acelaşi cod CPV

Autoritatea de Management pentru POR a solicitat punctul de vedere al  Autorităţii  Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice  "in cazul unei autorităţi contractante care a prevăzut în Programul anual al achiziţiilor publice două achiziţii, grupate sub acelaşi cod CPV, a căror valoare însumata depăşeşte pragul de cerere de oferta, dar fiecare in parte se încadrează sub acest prag".

 

Răspunsul ANRMAP este publicat pe site-ul nostru la secţiunea Programul Operaţional Regional - Documente utile REGIO.