Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Clarificări AM POR privind apelul de proiecte pentru întreprinderile inovative

Vineri, 24 iunie 2022, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat centralizatorul răspunsurilor la întrebările frecvente privind apelul de proiecte cu nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT din cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritate de investiții 1.1 – „Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Obiectiv Specific 1.2 – „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării «Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate» în România”.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, titlul „1.1 - Obiectivul specific 1.2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1775/C-intrebari-si-raspunsuri-24-iunie-2022.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.