Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

CLARIFICARE pentru solicitanţii de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor " poli urbani de creştere- a Programului Op

În data de 23 martie 2009 a fost publicat, pe site-ul Programului Operaţional Regional (www.inforegio.ro), Corrigendum-ul nr.2 la Ghidul solicitantului pentru sub-domeniul "Centre urbane" al Axei prioritare 1 a POR, prin care se aduceau anumite modificări regulilor aplicabile procesului de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare pentru proiectele individuale, componente ale Planurilor integrate de dezvoltare urbană, pentru care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul acestui sub-domeniu.

Astfel, prin Corrigendum-ul menţionat se prevedea faptul că, în cazul în care - ca urmare a procesului de evaluare tehnică şi financiară - o cerere de finanţare este punctată cu mai puţin de 3,5 puncte, acest lucru nu va mai atrage respingerea în integralitate a Planului integrat de dezvoltare urbană şi a celorlalte cereri de finanţare aferente proiectelor individuale decât în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile minime de admisibilitate a Planului, respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaţiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv "Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban").

În acest context, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional doreşte să confirme faptul că aceeaşi regulă este aplicabilă şi în cazul procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor de finanţare aferente proiectelor individuale, componente ale planurilor integrate de dezvoltare urbană, pentru care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul sub-domeniului "Centre urbane".

Continutul integral al documentului  este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Programul Operational Regional- Ghidul solicitantului Axa 1.