Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Centru pentru persoane vârstnice, creat cu fonduri Regio

Miercuri, 31 iulie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu”.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, în calitate de beneficiar, va primi fonduri nerambursabile Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.499.870,43 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.504.159,16 lei (2.128.535,29 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 325.540,69 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 50.083,18 de lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Implementarea acestui proiect va avea implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi va contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă socială. Astfel, cu sprijin financiar Regio va fi înfiinţat un centru pentru persoane vârstnice, cu o capacitate de 38 de locuri de cazare de care vor beneficia atât locuitorii din satul Onceşti cât şi cei din judeţul Giurgiu.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.