Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Caravana POR 2014 – 2020 destinată autorităților publice a ajuns la Ploiești

Astăzi, 23 aprilie, ADR Sud Muntenia a organizat un nou seminar de informare despre oportunitățile de finanțare din cadrul apelurilor lansate pentru autoritățile publice locale, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

La evenimentul, ce avut loc la sediul Consiliului Județean Prahova, au participat 40 de reprezentanți ai instituțiilor publice din Prahova interesați să realizeze proiecte de investiții pentru dezvoltarea comunităților locale, cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR alocate regiunii Sud Muntenia.

Cu această ocazie, reprezentanții Serviciului Comunicare din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au oferit potențialilor beneficiari detalii despre modalitatea de accesare a unei finanțări europene, precum și despre criteriile de eligibilitate pentru depunerea de proiecte prin POR 2014 – 2020 pentru următoarele tipuri de investiții: sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii – Axa prioritară 13; reabilitarea ambulatoriilor – Prioritatea de investiții 8.1 A – Ambulatorii; investiții în insfrastructura aferentă iluminatului public - Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public; investiții în infrastructura educațională - Prioritatea de investiții 10.1 - apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (O.S. 10.1), învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii (O.S. 10.2) și universităților (O.S. 10.3); investiții pentru dezvoltarea de incubatoare de afaceri - Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri.

Caravana de promovare a oportunităților de finanțare din cadrul apelurilor de proiecte lansate în această perioadă se va încheia joi, 26 aprilie, la Târgoviște, unde va avea loc un seminar de informare la sediul CJ Dâmbovița, începând cu ora 11:00.

Cei care sunt interesați să participe la acest eveniment sunt rugați să contacteze Serviciul Comunicare – Șerban Georgescu, expert, tel.: 0733/300.060, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Reamintim că prin această Caravană de informare, ADR Sud Muntenia îşi propune să vină în sprijinul potenţialilor beneficiari din regiunea noastră – autorități publice locale -, prin oferirea de informaţii importante privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020.