Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Beneficiarii de fonduri Regio din Sud Muntenia la o nouă întâlnire de instruire!

Astăzi, 11 aprilie, la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a avut loc seminarul de instruire pentru beneficiarii de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

La acest eveniment organizat de Direcția Organism Intermediar  POR, au participat reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor de cult și ai mediului privat care au accesat fonduri europene în cadrul diferitelor axe prioritare. Astfel, au fost abordate aspecte vizând implementarea proiectelor ce au ca obiectiv: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Axa prioritară 2), tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa prioritară 5), îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (Axa prioritară 6), precum și dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Axa prioritară 8).

Totodată, beneficiarii de fonduri Regio au primit recomandări privind întocmirea corectă a materialelor de publicitate, conform Manualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor de rambursare, realizarea achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de urgență emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, participanții au fost puși în temă cu procedurile specifice implementării proiectelor, în vederea unei monitorizări corecte.

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR Sud Muntenia continuă procesul de susținere a beneficiarilor de fonduri europene prin informarea lor constantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de aceștia să determine creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.