Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Au fost modificate ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte privind Ambulatoriile și Unitățile de primiri urgențe

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6098 din 30 octormbrie 2018 care modifică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A - AMBULATORII și, respectiv, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE.

Astfel, a fost modificată corespondența categoriei și subcategoriei de cheltuieli aplicabile în cadrul acestor apeluri de proiecte din sistemul MySMIS și capitolele/subcapitolele/liniile bugetare aferente devizului general.

Ordinul nr. 6098/24.10.2018 poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, titlul 8.1.A – Ambulatorii și, respectiv, titlul Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1208/ordinul-6098-30-10-2018_0.pdf, sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.