Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Au fost modificate ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte nefinalizate privind infrastructura rutieră

Miercuri, 17 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate Apel National și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, apel pentru Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Vest, din cadrul Axei prioritare 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 – „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Astfel, Modelul B - Declarația de eligibilitate (la momentul contractării) a fost înlocuit cu o formă modificată adaptată la specificul proiectelor de infrastructură rutieră.

Detaliile privind modificările aprobate, precum și forma consolidată a ghidurilor, se regăsesc pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 6, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.