Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Anunţ de presă

anuntantet-1365068621.jpg

 

privind debutul proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar în vederea implementării Programului Operaţional Regional în perioada 2013 - 2014”

1. Număr referinţă: cod SMIS 45681
2. Data publicării anunţului: 04 aprilie 2013
3. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 6, DMI 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluarea Programului Operaţional Regional”
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
5. Alte informaţii: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar în vederea implementării Programului Operaţional Regional în perioada 2013 - 2014”.

Obiectivul proiectului este implementarea transparentă şi eficientă a POR, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - Direcţia Organism Intermediar.

Acest proiect va finanţa activităţile necesare îndeplinirii de către Organismul Intermediar a atribuţiilor prevăzute în Acordul cadru privind implementarea Programului Operaţional Regional, din care enumerăm: participarea la revizuirea criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor şi la elaborarea Ghidurilor solicitantului, lansarea la nivel regional a cererilor de proiecte, evaluarea, selecţia şi contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari în cadrul POR 2007 - 2013, verificarea cererilor de prefinanţare şi a cererilor de rambursare, monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul POR, realizarea de studii privind implementarea POR, realizarea activităţilor de informare şi publicitate conform Planului Regional de Comunicare pentru POR 2007 - 2013, monitorizarea POR la nivelul regiunii, inclusiv raportarea către AM POR, precum şi realizarea de activităţi de planificare şi programare pentru perioada 2014 – 2020.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 22.263.974,55 lei, din care 15.041.720,14 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar durata de implementare a proiectului este de 22 de luni (1 ianuarie 2013 - 31 octombrie 2014).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul htpp://regio.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro - Direcţia Organism Intermediar, persoană de contact: dir. adj. Organism Intermediar, Mariana VIŞAN.

Conţinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

anuntsubsol-1365068421.jpg