Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

AM POR a publicat Instrucțiunea nr. 77/17.07.2018 privind frecvența unor tipuri de notificări la contractele de finanțare semnate în cadrul Priorității de investiții 2.1.A

Joi, 26 iulie 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Instrucțiunea nr. 77 din 17 iulie 2018 ce privește frecvența unor tipuri de notificări la contractele de finanțare semnate în cadrul Priorității de investiții 2.1.A. Astfel, beneficiarii și Organismele Intermediare vor avea posibilitatea ca pentru anumite tipuri de notificări aferente proiectelor din cadrul Priorității de investiții 2.1.A, actualizarea să se facă o singura dată la 6 luni. La sfârșitul acestui termen beneficiarii și Organismele Intermediare vor încărca în SMIS 2014+ și vor transmite în format scanat o singură notificare care să reflecte stadiul actualizat al modificărilor.

De asemenea, dacă în intervalul menționat anterior intervine vreo solicitare de Act adiţional, transmiterea și procesarea se vor face în conformitate cu prevederile contractuale și procedurile specifice, și vor avea în vedere reflectarea stadiului actualizat al modificărilor intervenite.

Instrucțiunea 77/17.07.2018 este publicată pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, în secțiunea Program > Documente, la categoria Instrucțiuni, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1025/Instructiunea-AMPOR-nr-77-2018.PDF sau pe site-ul programului, www.inforegio.ro.