Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a finalizat Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia

copertapdr201420-1375338226.jpg

La sfârşitul lunii iulie, Agenţia a finalizat prima versiune a Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia.

Elaborarea acestui document s-a realizat în parteneriat, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel regional, cu autorităţile publice locale, instituţii deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/sindicate, ONG-uri constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului (CRP), Grupuri tematice regionale (GTR) şi Grupuri de parteneriat local (GPL). Timp de doi ani, începând cu 2011, ADR Sud Muntenia a susţinut o serie de întâlniri cu cei peste 400 de parteneri, prilej cu care au fost prezentate documentele europene ce stau la baza planificării etapei 2014 – 2020 precum şi documentele naţionale. Tot în cadrul acestor întâlniri s-a discutat despre problemele socio-economice existente la nivel judeţean şi regional şi s-au stabilit direcţiile de urmat în elaborarea Planului.

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020 reprezintă un document fundamental privind necesarul de finanţare din fonduri europene şi alte fonduri internaţionale şi naţionale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniul economic şi social, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare. Materialul a fost realizat în baza Metodologiei privind planificarea dezvoltării regionale 2014 – 2020, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Acest procedeu a propus o abordare standardizată a exerciţiului de planificare a dezvoltării regionale, aplicabilă tuturor regiunilor de dezvoltare române în vederea asigurării unei abordări unitare şi coerente. PDR-ul a fost transmis la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru evaluarea ex-ante şi de mediu şi este publicat, spre consultare, pe pagina de internet a Agenţiei, http://www.adrmuntenia.ro/static/18/planul-de-dezvoltare-regionala.html