Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

ADR Sud Muntenia demarează o nouă caravană POR în Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, demarează o nouă caravană de informare destinată autorităților publice locale de la nivelul regiunii noastre!

În cadrul acestei sesiuni de informare vor fi promovate oportunitățile de finanțare din Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”. Prin această axă prioritară, regiunea Sud Muntenia dispune de o alocare financiară de 23,08 milioane de euro, depunerea cererilor de finanțare putând fi realizată începând cu data de 30 aprilie, pentru o perioadă de patru luni până în data de 30 august 2018.

Totodată, cu această ocazie vor fi prezentate și analizate criteriile de eligibilitate pentru depunerea de aplicații în cadrul apelurilor deschise în prezent pentru următoarele linii de finanțare POR:  Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public; Prioritatea de investiții 10.1 - apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (O.S. 10.1), învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii (O.S. 10.2) și universităților (O.S. 10.3); Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri.

Prin această sesiune de informare, ADR Sud Muntenia îşi propune să vină în sprijinul potenţialilor beneficiari din regiunea noastră – autorități publice locale -, prin oferirea de informaţii importante privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020.

Caravana de informare va fi organizată astfel:

  • 12 aprilie, ora 11:00 – Alexandria, sediul CJ Teleorman;
  • 16 aprilie, ora 11:00 – Călărași, sediul ADR Sud Muntenia;
  • 19 aprilie, ora 11:00 – Pitești, sediul CJ Argeș;
  • 23 aprilie, ora 11:00 – Ploiești, sediul CJ Prahova;
  • 26 aprilie, ora 11:00 – Târgoviște, sediul CJ Dâmbovița.

În măsura în care sunteți interesați să participați la unul dintre seminariile de informare de mai sus, vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare – persoană de contact: Șerban Georgescu, tel.: 0733/300.060, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.