Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat Corrigendumul nr. 2 pentru proiectele nefinalizate privind infrastructura de sănătate ai cărei beneficiari sunt Ministerul Sănătății sau parteneriatele cu Ministerul Sănătății

Marți, 28 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile cu codurile POR/420/8, POR/421/8, POR/422/8, POR423/8, dedicate proiectelor nefinalizate, în care beneficiarul este Ministerul Sănătății sau parteneriatul cu Ministerul Sănătății.

Cele patru apeluri de proiecte sunt organizate în cadrul Obiectului tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”.

Ghidul modificat, împreună cu anexele pot fi consultate vizitând site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axa 8, capitolul Apeluri de proiecte nefinalizate, link https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.