Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat Corrigendumul nr. 2 al Ghidului solicitantului pentru apelurile de proiecte nefinalizate mobilitatea urbană

Marți, 9 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate” din cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.1 - „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”.

Principalele modificări vizează adaptarea anumitor cerințe privind documentaţia tehnico-economică la specificul proiectelor nefinalizate, precum și includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public.

Detalii privind modificările aprobate, precum și forma consolidată a Ghidului solicitantului, puteți afla accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4,  https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.