Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate!

Joi, 30 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Corrigendumul nr. 1 al Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate din Prioritatea de investiții 4.1 – „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, din cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Principalele modificări aduse se referă în special la:

  • Eliminarea condiţiei cu privire la „demararea lucrărilor” raportată la momentul depunerii cererii de finanţare, pentru activităţile privind componentele sistemului de transport public;
  • Includerea unei liste de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică atribuite conform regulilor de achiziţie BERD;
  • Introducerea clauzelor contractuale specifice pentru proiectele nefinalizate.

Forma consolidată a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate este publicată pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axe > Axa 4, titlul „Ghid 4.1 - Proiecte nefinalizate”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/984/Ghid-4-1-nefinalizate-corr-1.rar, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.