Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat corrigendumul la Ghidul solicitantului pentru apelurile privind infrastructura educațională al căror beneficiar este Ministerul Educației Naționale

Joi, 30 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat corrigendumul Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni și POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI (infrastructura de învățământ preșcolar), și, respectiv, POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni și POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI (infrastructura de învățământ obligatoriu), în cadrul Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, din cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Principala modificare se referă la faptul că pot fi eligibile și parteneriatele încheiate între Autorităţi Publice Centrale (Ministerul Educaţiei Naţionale) și instituţii de învăţământ superior ce au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică a statului, aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală (Ministerul Educaţiei Naționale).

Arhiva cu Ghidul consolidat și anexele la ghid este disponibilă pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axa 10, capitolul „Apel dedicat Autorităților Publice Centrale”, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/993/ghid-10-1-MEN-30-aug-2018.zip, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.