Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost prelungit termenul de depunere a proiectelor destinate reducerii emisiilor de carbon!

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, a fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, aferente Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Astfel, aplicațiile pot fi depuse până la data de 18.11.2019, ora 12.00. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Ordinul nr. 2847 din 10 octombrie 2019 poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axe > Axa 3, secțiunea 3.2 - apel 4, regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.