Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost prelungit apelul pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Marți, 5 februarie, Ministrerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 1021/2019 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice, din Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv până în data de 13 aprilie 2019, ora 12.00.

Ordinul nr. 1021/2019, alături de Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1, pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, titlul 1.1.B – Parcuri științifice și tehnologice, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196, sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR), www.inforegio.ro.