Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Luni, 19 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020, ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificarea prevede includerea unui format de buget al proiectului, modelul de grafic pentru cererile de prefinanțare/rambursare/plăți precum și modificarea și completarea unor condiții legate de ajustarea procentelor din MySMIS și procentelor medii specificate la art. 3 în contractul de finanțare. În plus, au fost actualizate anexele privind informarea și publicitatea, monitorizarea și respectiv formatele modelelor de raportate în cadrul contractelor de finanțare.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro, cu indicarea în clar a datei respective.

Pentru toate apelurile lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării ordinului, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pentru contractele de finanțare încheiate la data intrării în vigoare a ordinului, acolo unde este cazul, în termen de maxim 30 zile lucrătoare, vor fi realizate demersurile necesare pentru întocmirea actelor adiționale în vederea corelării cu noua formă de contract.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Ordinul nr. 2476 din 19 martie 2018 și Anexa 1 (Anexa 10.8 la Ghidul general - Model Contract de finanțare) sunt publicate pe site-ul destinat implementării Programului Operațional Regional 2014 - 2020 în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > GHIDUL GENERAL, link: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222.