Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelul POR/2017/7/7.1/SUERD/1 „Investiţii în infrastructura de turism”!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 „Investiţii în infrastructura de turism”, din cadrul POR 2014-2020. Acest apel este dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării- „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”

În acest sens, principalele modificări prevăd: admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin Hotărâre de Guvern, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, precum și actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.  Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Forma consolidată  a Ghidul solicitantului, precum și Ordinul nr. 5262 din 9 iulie 2018 pot fi consultate pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 7, link > https://regio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202 precum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro.