Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost modificat Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane!

Vineri, 18 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 3.2 – „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, ce privește apelurile de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI din cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”.

Principala modificare constă în prelungirea perioadei în care proiectele pot fi depuse în MySMIS până la 21 iunie 2018, ora 12:00.

Alte modificări ale ghidului menționat prevăd:

  • Schimbarea modalității de depunere a proiectelor în MySMIS, și anume că cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul. În acest sens, se vor vedea clarificările din secţiunea 5.4.1 privind Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul). Declaraţiile reprezentantului legal al solicitantului şi certificarea aplicaţiei pot fi semnate astfel:
    • Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic de către persoana împuternicită, pentru certificarea aplicaţiei avându-se în vedere Modelul M - Certificarea aplicaţiei din Ghidul General;
    • Electronic de către reprezentantul legal al solicitantului.
  • Pentru a proba complementaritatea activităților, se poate anexa chestionarul de colectare a datelor pentru rutele pentru care se are în vedere reînnoirea parcului de material rulant pentru transportul public urban, asumat inclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului și transmis, în termenele stabilite către MDRAP. Modelul de chestionar a fost pus la dispoziţie potenţialilor solicitanţi de către MDRAP.

Noutățile sunt incluse în Sinteza principalelor modificări ale Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI (versiunea consolidată) – Corrigendum publicat în data de 18 mai 2018 pe site-ul dedicat implementării POR 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în cadrul secțiunii Program > Axe > Axa 3, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/887/Ghid-OS-3-2-versiune-mai-2018.rar, precum și pe site-ul inforegio.ro.