Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost modificat ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ - apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1

Joi, 22 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1”.

Principalele modificări se referă, în principal, la următoarele aspecte:

  • Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică, se vor prezenta Hotărârea Guvernului SAU extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare;
  • Includerea posibilităţii încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat privind colaborarea, între administrațiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT municipiul/oraşul/judeţul/comuna, în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/sau pe malurile apelor;
  • Extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activităţi complementare finanţabile prin Obiectivul specific 4.1, până cel târziu la data şi ora de închidere a prezentului apel de proiecte;
  • Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnică şi financiară la 50 de puncte.

Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1” este publicată pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 4, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/894/Ghid-4-1-martie-2018.rar, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, inforegio.ro.