Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost modificat Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fonduriIor pentru apelul P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1 - Ambulanțe

Sursă foto: jurnalgiurgiuvean.ro
Sursă foto: jurnalgiurgiuvean.ro

Joi, 9 august, Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (POR) a publicat Corrigendumul la Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fonduri Ior pentru apelul P.O.R./2018/8/8. 1/8.2/1-Ambulanțe din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.2 – „Îmbunătățirea calității şi a  eficienței îngrijirii medicale de urgență”.

Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a aplicațiilor în MySMIS până în data de 31 august 2018, ora 12:00.

Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este parteneriatul dintre Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU), în calitate de lider de parteneriat, şi Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ale fiecarui judeţ care aparţine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru).

În cadrul apelului P.O.R./2018/8/8. 1/8.2/1-Ambulanțe, din alocarea de 94.906.014 de euro pot fi finanțate investițiile eligibile referitoare la:

  • achiziția de ambulanțe, inclusiv ambulanțe specializate pentru pacientul cu risc biologic, pentru transport nou-născuți în stare critică si pentru victime multiple;
  • achiziția de posturi medicale avansate;
  • achiziția de autospeciale de transport pacienți în zona montană;
  • achiziția de unitati de suport pentru accidente colective.

Ghidul consolidat pentru apelul P.O.R./2018/8/8. 1/8.2/1-Ambulanțe este publicat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Program / Axe / Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/994/Corrigendum-ghid-8-2-Ambulante.rar și pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.