Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte destinat infrastructurii de inovare și transfer tehnologic - Prioritatea de investiții 1.1.A

La sfârșitul săptămânii s-a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1, aferent Axei prioritare 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Aceasta a fost aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 5342/20.07.2018.

Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1 cu referire la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea aplicațiilor se face utilizând sistemul electronic My SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20 august, ora 12:00, până în data de 20 februarie 2019, ora 12:00.

Ghidul este publicat pe site-ul regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 1, link https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru POR 2014 – 2020, www.inforegio.ro.