Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI

În data de 16 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a lansat apelul de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI destinat reducerii emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte destinate regiunilor Sud Est și Sud Muntenia  referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, o descriere a etapelor de evaluare, selecție şi de contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS, începând cu data de 17 iunie 2019, ora 12:00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16 octombrie 2019, ora 12:00.

Versiunea finală a Ghidului solicitantului și Ordinul de ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198 sau pe site-ul ministerului inforegio.ro.