Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobat ordinul privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice a emis Ordinul nr. 6008/24.10.2018 ce detaliază impactul aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea prevederilor legale referitoare la aplicarea standardelor de cost asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020.

În acest sens, pentru toate ghidurile specifice aprobate aferente POR 2014-2020, în cadrul cărora se face referire la încadrarea și/sau aplicarea standardelor de cost abrogate prin OUG nr. 85/2018, se va avea în vedere analiza documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții publice din perspectiva aplicării legislației în vigoare la momentul recepției documentației respective de către investitori.

Beneficiarii cererilor de finanțare vor înainta documente din care rezultă momentul recepției documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții publice solicitate în etapele ce urmează a fi demarate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Ordinul nr. 6008/24.10.2018 poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul Ordine, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1206/ordinul-6008-din-24-10-2018.pdf, sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.