Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost actualizat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 4.3 - regenerarea comunităților defavorizate

Sursa: schreinerkastler.at
Sursa: schreinerkastler.at

Astazi, 28 iunie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ordinului ministrului delegat pentru fondurile europene cu nr. 3731/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Forma consolidată a Ghidului specific și sinteza modificarilor sunt publicate pe website-ul Agenției destinat implementării POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/563/Ghid-4-3-iunie-2018.rar, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.