Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost actualizat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 2.1 A – Microîntreprinderi

A fost revizuită una dintre condițiile specifice din contractul de finanțare aplicabil apelului POR/14/2/1/ (P.I. 2.1.A – Microîntreprinderi) – APEL ÎNCHIS, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.

Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, (2.1.A – Microîntreprinderi) a fost modificat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2362/06.03.2018.

Modificarea vizează perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului, ce poate fi extinsă cu maxim dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Ghidul actualizat, împreună cu Ordinul nr. 2362/06.03.2018 pot fi consultate pe website-ul Agenției dedicat exclusiv implementării POR - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 2 – link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197.