Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost actualizat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 10.1 – O.S. 10.3 – Învățământul terțiar universitar

Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive a fost modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 1917/29.01.2017.

Principalele modificări vizează Capitolul 2, Secțiunea 2.1, privind tipul apelui de proiecte, prin care o universitate poate depune una sau mai multe cereri de finanţare. Unitate de infrastructură educaţională reprezintă universitatea care depune cererea de finanţare, indiferent de numărul de facultăţi care utilizează infrastructura subiect al proiectului.

Pentru situaţia când se doreşte depunerea unei cereri de finanţare care să vizeze clădiri aflate în amplasamente diferite, clădiri utilizate exclusiv de aceeaşi/aceleaşi facultate/facultăţi se va depune o singură cerere de finanţare.

De asemenea a fost modificată Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară, fiind astfel corelate puncataje maxime acordate şi punctajele intermediare și, totodată, au fost corectate geşelile de calcul a punctajului acordat.

Ghidul actualizat, împreună cu Ordinul nr. 1917/29.01.2018 și Sinteza modificărilor pot fi consultate pe website-ul Agenției dedicat exclusiv implementării POR - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 10 – link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205.