Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

23,80 de milioane de euro fonduri Regio pentru îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din Sud Muntenia

Astăzi, 23 august, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat un seminar de informare pentru promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă din cadrul programului Regio, pentru regenerarea orașelor și municipiilor de la nivelul regiunii noastre, care au o populație de până la 100 de mii de locuitori. Tema de discuții a prezentului eveniment a vizat Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 –  Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.  

Cei peste 30 de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale (UAT) din mediul urban al regiunii Sud Muntenia care au participat la acest seminar au aflat informații utile cu privire la criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții ce vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii.

Alocarea regională pentru acest apel de proiecte este de 23,80 de milioane de euro, solicitanții elegibili având ca termen de depune a aplicațiilor data de 30 august a.c..

Aplicanții eligibili ai acestei linii de finanțare sunt unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori (definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și constituite potrivit Legii nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ), precum și parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 13.1 și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale, și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Solicitanții eligibili din regiunea Sud Muntenia pot obține finanțare nerambursabilă pentru regenerarea orașelor mici și mijlocii, prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative, precum și pentru îmbunătățirea spațiilor publice urbane.

Prin organizarea acestui seminar de informare, ADR Sud Muntenia continuă procesul de promovare a oportunităților de finanțare active POR la nivelul regiunii și de sprijinire a potențialilor beneficiari ai programului Regio, prin informarea lor constantă cu privire la modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre. Astfel, obiectivul Agenției este de a crea premise cât mai bune pentru ca solicitanții să depună proiecte de investiții, care să determine astfel creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene în cadrul programului Regio.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-a depus un număr total de 985 de aplicații, ce au o valoare de peste 6,28 miliarde de lei, din care s-au semnat contractele de finanțare pentru 387 de proiecte, în valoare de peste 1,57 miliarde de lei, prin care beneficiarii solicită fonduri nerambursabile europene de peste 1,29 miliarde de lei.