Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

21 microîntreprinderi au semnat contracte de finanţare din REGIO

 

Luni, 27 aprilie, au fost semnate contractele de finanţare în urma cărora 21 microîntreprinderi din regiunea Sud Muntenia primesc asistenţă financiară nerambursabilă din REGIO- Programul Operaţional Regional. Primii beneficiari privaţi ai Regio sunt finanţaţi din domeniului de intervenţie 4.3 - "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor".

Contractele semnate, a căror valoare totală depăşeşte 3,4 milioane de Euro,  au ca obiectiv achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne, pentru activitatea de producţie, construcţii sau prestări servicii, achiziţionarea de sisteme IT, precum şi construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/prestări de servicii.

Pentru perioada 2007-2013 au fost alocate Regiunii Sud Muntenia  28,47 milioane euro prin domeniul de intervenţie 4.3, din care 5,61 milioane Euro au fost alocate la primul apel de propuneri cu termenul limită pe 16 iunie 2008.  Cererile de finanţare au parcurs, până la momentul semnării contractelor de finanţare, un proces de selecţie care a cuprins mai multe etape: evaluare administrativa şi a eligibilităţii, evaluare tehnică si financiară precum şi evaluarea strategică.

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax : 0242-313-167 , email : info.regio@adrmuntenia.ro.