Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Vizita împreună cu jurnaliștii călărășeni la proiecte finanțate din Regio 2014-2020

Miercuri, 30 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR), a organizat un nou eveniment destinat promovării rezultatelor implementării programului în regiunea Sud Muntenia.

Acțiunea a debutat la sediul central al Agenției, din municipiul Călărași, cu o conferință de presă la care a participat și primarul municipiului Călărași, Daniel Drăgulin, beneficiar de fonduri REGIO. Cu acest prilej Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, a menționat că „programul 2014 -2020 este în implementare cu motoarele turate, nefiind neglijată perioada următoare de programare când ne pregătim să construim o regiune mai inteligentă, mai ecologică, generând emisii scăzute de carbon, mai bine conectată și cu un pronunțat caracter social”. În continuare a fost prezentat stadiul derulării proiectelor POR și impactul programului în regiunea Sud Muntenia și în județul Călărași, urmând vizita împreună cu jurnaliștii la proiecte derulate în județul Călărași.

Primul proiect vizitat a fost „Dezvoltarea societății ECOSERV CITY SRL prin achiziția de echipamente performante”, al cărui beneficiar a fost Ecoserv City S.R.L. și finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Proiectul finalizat în data de 31 ianuarie 2019 a avut o valoare totală de 1.362.087,11 lei, din care fonduri nerambursabile solicitate de 894.459,99 lei. Ca urmare a implementării proiectului s-au achiziționat patru echipamente inovatoare, specializate în prelucrarea sub formă de granule a deșeurilor din materiale plastice, strivirea mecanică a deșeurilor metalice, comprimarea mecanică a pieselor mari din fier, fragmentarea deșeurilor metalice, alte metode de tratare mecanică – tăiere, presare – în vederea reducerii volumului deșeurilor.

Al doilea proiect vizitat, „Dezvoltarea FAVORIT SRL prin extinderea capacității de producție”, implementat de Favorit S.R.L. a obținut finanțare Regio prin Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Proiectul finalizat în data de 31 iulie 2019 a avut o valoare totală de 1.861.064,8 lei, din care fonduri nerambursabile solicitate de 1.123.424 de lei. Prin proiect au fost achiziționate utilaje pentru tăierea maselor lemnoase cu CNC și pentru tăierea diferitelor elemente din lemn/PAL/MDF/plastic sau alte materiale în vederea confecționării articolelor de mobilier.

Ultimul proiect vizitat, aflat în implementare, a fost „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași”, al cărui beneficiar este Primăria Municipiului Călărași. Municipalitatea călărășeană a obținut finanțarea din POR 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, proiectul având valoarea totală de 11.563.563,48 lei, din care fonduri nerambursabile solicitate de 11.321.120,20 lei. Implementarea proiectului va pune în valoare monumentul istoric „Poșta Veche”, situat în municipiul Călărași, în vederea creșterii atractivității turistice în municipiu și în județul Călărași, redând circuitului turistic patrimoniul cultural reabilitat, dovadă a identității culturale locale.

În cadrul programului Regio 2014 - 2020, la nivelul judeţului Călăraşi s-au depus în total 116 proiecte, din care au primit finanţare 44 de contracte, în valoare totală de peste 263 milioane de lei, asistenţa nerambursabilă solicitată depăşind suma de 229 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.