Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de instruire a beneficiarilor de fonduri Regio la ADR Sud-Muntenia!

Astăzi 8 august, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a organizat, la sediul central din Călărași, o nouă sesiune de instruire destinată beneficiarilor Programului Operațional Regional 2014-2020.

La seminar au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale și județene, precum și ai mediului de afaceri care au primit recomandări privind întocmirea cererilor de rambursare, efectuarea achizițiilor prevăzute potrivit prevederilor legale, măsuri privind procesul de monitorizare a proiectelor, precum și realizarea materialelor de informare și publicitate în conformitate cu instrucțiunile din Manualul de identitate vizuală, în vigoare și a contractului de finanțare.

Evenimentul, dedicat beneficiarilor de fonduri Regio din regiune care au semnat contracte de finanțare în cadrul diferitelor axe prioritare, a vizat aspecte referitoare la modul de implementare a proiectelor ce au ca obiectiv: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Axa prioritară 2), tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Axa prioritară 8), precum și îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10).

 ADR Sud-Muntenia continuă astfel activitatea de informare și instruire a beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile, astfel încât implementarea și monitorizarea proiectelor depuse de către aceștia să decurgă în cele mai bune condiții.

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestuia. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare prin Regio 2014-2020 puteți obține accesând site-ul dedicat programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.