Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a stabilit calendarul lansărilor apelurilor de proiecte pe POR 2014 - 2020!

regio-1456928158.png
S-a aprobat calendarul lansărilor apelurilor de proiecte pentru primele şase priorităţi de investiţii din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020!

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru POR 2014 – 2020, ce s-a desfăşurat astăzi, 2 martie, la Bucureşti, a fost supus dezbaterii şi, ulterior, aprobat calendarul de lansare a ghidurilor specifice, precum şi a apelurilor de proiecte aferente priorităţilor de investiţii ce vizează următoarele: drumuri judeţene, microîntreprinderi, eficienţă energetică în clădiri rezidenţiale, patrimoniu cultural, regenerare urbană şi turism.

Calendarul lansărilor apelurilor de proiecte POR 2014 - 2020

1. Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 699,97 mil. EUR) va fi prima linie de finanţare lansată, în perioada 29 februarie – 4 martie 2016;

2. Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor – CLĂDIRI REZIDENŢIALE” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 452,56 mil. EUR) va fi lansată în perioada 7 – 12 martie 2016;

3. Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 89,37 mil. EUR) va fi lansată în perioada 14 – 18 martie 2016;

4. Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 233,58 mil. EUR) va fi lansată în perioada 21 – 25 martie 2016;

5. Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 199 mil. EUR) va fi lansată în perioada 28 martie – 1 aprilie 2016;

6. Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 84,44 mil. EUR) va fi lansată în perioada 28 martie – 1 aprilie 2016.

Lansarea apelurilor de proiecte nu echivalează cu momentul depunerii cererilor de finanţare. După momentul lansării apelurilor de proiecte se acordă beneficiarilor o perioadă de timp de minim o lună pentru pregătirea documentaţiei şi depunerea proiectelor, ceea ce permite lansarea în paralel a sistemului informatic MYSMIS.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR 2014 - 2020 puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.