Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat lista cu întrebările şi răspunsurile la Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 5.2 destinată îmbunătăţirii mediului urban!

Astăzi, 9 martie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat întrebările şi răspunsurile la Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban” din cadrul Axei prioritare 5, privind îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
Lista cu întrebările şi răspunsurile la Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 5.2 poate fi consultată pe website-ul nostru – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.